Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Which Fonts?

Mô tả

This WordPress plugin outputs a list of fonts used on any front end page in the javascript console in case you are logged in as an admin user.

Plans

v2.0 – User interface will be added where admins will be able to highlight elements of a selected font family.
V3.0 – More CSS properties besides font-family will be included in the plugin.

Cài đặt

Install this plugin like you would install any other plugin.

Once activated, you will be able to see an array of fonts used on the front end, in the javascript console, on any page.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Which Fonts?” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp