Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress Live Webcam Widget & Shortcode

Mô tả

With this plugin is possible to include a live webcams by using a remote stream. You can use JPEG, MJPEG or CGI streamed in a widget or in a post/page by using the [webcam] shortcode.

Ảnh màn hình

 • WP live Webcam info page
 • WP Live Webcam Widget
 • WP Live Webcam Shortcode

Cài đặt

 • FTP Installation
 1. Upload the wordpress-webcam folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the WordPress Live Webcam Widget & Shortcode plugin through the Plugins menu in WordPress
 • WordPress Installation
 1. Go to Plugins menu and click on Add new.
 2. Click on Upload plugin.
 3. Select the .zip file that contain the plugin
 4. Click on Setup now
 5. Activate the WordPress Live Webcam Widget & Shortcode plugin through the Plugins menu in WordPress

Hỏi đáp

HTTPS is supported?

Yes. You can use HTTP or HTTPS.

RTMP/RTSP is supported?

No. Temporarily you can use only HTTP and HTTPS.

Can I use a non-standard port on URL?

Yes, you can.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress Live Webcam Widget & Shortcode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp