WP Web Map

Mô tả

Add a complete list of all pages or / and posts by [pages] [posts] shortcodes.

Ảnh màn hình

  • Options

Cài đặt

  1. Upload the plugin folder into to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. The plugin creates a page called “WP Web Map” where insert the shortcodes [pages] and [posts]
  4. You have to add this page to navigation menu of your choice.
  5. Click on admin / settings the “WP Web Map” option.
  6. Then you can click on the options that you want to activate “pages” or / and “posts”

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Web Map” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WP Web Map” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WP Web Map” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Modified enqueue CSS

1.0

  • First Version