Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP WAF

Mô tả

WordPress Application Firewall. Protects against current attacks. Email notification is disabled by default, notification can be activated and configured in Settings > WP WAF. Go to your WP WAF configuration page.

Ảnh màn hình

  • The Settings Page
  • The WAF Logo page

Cài đặt

You can download and install WP WAF using the built in WordPress plugin installer.

Hỏi đáp

Does this plugin protect against XSS e SQL Injection attacks?

Yes, it does.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP WAF” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.0

  • Second release.

1.0

  • First release.