Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Verse Of The Day

Mô tả

Displays a daily bible verse on your site, using a Verse of the Day RSS feed. The feed can come from anywhere, but defaults to the ESV provided by Good News Publishers.

Ảnh màn hình

  • The Verse of the Day options page
  • An example of the text that is generated on the blog
  • An example of the wp_votd() tag in code (highlighted line)

Cài đặt

  1. Download the zip file & extract the contents to /wp-content/plugins
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place the tag wp_votd() on your template where you want the verse to appear
  4. (optional) Modify the version to use and the display template in the options page

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Verse Of The Day” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp