Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Viewer Log

Mô tả

Add widget into Dashboard for view the day errors, view full log in page this plugin, configure the wp-config.php and add link to view errors in admin bar

Cài đặt

 • Upload the ‘wp-viewer-log’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
 • Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 • To customize the wp-config.php, go to the options page in the WPVL in WordPress admin panel.

Hỏi đáp

Installation Instructions
 • Upload the ‘wp-viewer-log’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
 • Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 • To customize the wp-config.php, go to the options page in the WPVL in WordPress admin panel.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Viewer Log” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.0.2

 • Testing version
 • Remove View wp-config.php file
 • Change icon for dashicons
 • Remove Disabled plugin.

2.0.1

 • Update Tested Version
 • Add Disabled plugin update on PHP 5.3, last updated Require 5.4 or later

2.0

 • rewrite plugin and fix various issues
 • deleted older version