Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP-vCard

Mô tả

Import users from vcard as subscribers.
Works with populair websites such as linkedin and gmail.

Notable features:

  1. Import users from vcards as subscribers to your website.
  2. Import user contact data from populair websites such as linkedin and gmail.

Ảnh màn hình

  • vCard user import screen

Cài đặt

  1. Extract zip in the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

You’re all set!

Note: If you really can’t get the plugin to work; I’ll help you out!
Just post a mail to: dligthart@gmail.com?subject=wp-vcard

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
I had a “stack” of vCards that I opened in Excel -> copy/pasted the properties to the plugin’s Import area -> Preview -> select the users to import -> Import. Simple and time-saving. Thank you.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP-vCard” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.1

Compatibility fixes.

Version 1.0

First release.