Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

wp-users-list-widget

Mô tả

This widget creates simple list of existing users

CREDIT

This plugin was developed by Renu Sharma –

CONTACT

Renu Sharma

Ảnh màn hình

  • This widget wil display on your sidebar

Cài đặt

*You can either use the automatic plugin installer or your FTP program to upload it to your wp-content/plugins directory the top-level folder. Don\’t just upload all the php files and put them in /wp-content/plugins/.
*Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress
*Simply drag widget to the sidebar

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“wp-users-list-widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

version 1.0