Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP User Summary

Mô tả

WP User summary is a useful plugin for your site. This plugin will help every member/user of your site to see their summary of post,user information and more.
* User name,current user role.
* Current user total post,total comment,and experience of your site of a user
* Recent and top popular post of current user.

Cài đặt

Download the plugin and go to user dashboard and plugins>add new then click on upload plugin button and browse the plugin and then click install

Hỏi đáp

1.How to install the WP User Summary plugin?
  • Download the plugin and go to user dashboard and plugins>add new then click on upload plugin button and browse the plugin and then click install.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP User Summary” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

No change log yet.