Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP URL Shortener

Mô tả

Generate shortlinks for post/pages

Chức năng

  • Cài
  • Kích hoạt
  • Cấu hình
  • Xong

Ảnh màn hình

  • WP URL Shortener
  • WP URL Shortener

Cài đặt

  • In your Admin, go to menu Plugins > Add
  • Search for WP URL Shortener
  • Click to install
  • Activate the plugin

Hỏi đáp

Go to [https://wordpress.org/support/plugin/wp-url-shortener]

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP URL Shortener” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2 Minor bug fixes

1.0 06/12/12 =
** 1.0 release