wp-upstream

Mô tả

This plugin has been closed as of 27 Tháng Tư, 2022 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

Đánh giá

4 Tháng Chín, 2018
All of my client's codebases are stored in GitHub and WP Upstream ensures that GitHub is kept in-sync as plugins are added and updated. WP Upstream even notifies me of potentially hacked files!
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Upstream” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp