Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Tweet

Mô tả

This plugins enables you to add the official Tweet Button from Twitter. It lets your users share links directly from the page they’re on. When they click on the Tweet Button, a Tweet box will appear — pre-populated with a shortened link that points to the item that they’re sharing.

Ảnh màn hình

  • WP Tweet
  • WP Tweet Settings

Cài đặt

  1. Upload wp-tweet directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Customize the button on the WP Tweet screen under the Settings menu

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Tweet” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp