wp-translitera

Mô tả

This plugin has been closed as of 27 Tháng Bảy, 2023 and is not available for download. Lý do: Lỗi bảo mật.

Đánh giá

18 Tháng Tư, 2018
Самое главное, что есть возможность одним нажатием кнопки транслитировать все существующие записи. Ни одного косяка за плагином в течении года не наблюдал. Пять баллов!
17 Tháng Ba, 2018
Спасибо за плагин, то что нужно!
1 Tháng Hai, 2018 2 replies
Если плагин включен, перестает работать фильтр Записей по рубрикам для рубрики "Без рубрики", надеюсь понятно описал) Фильтр Записей стандартный работает на основе $_GET параметров и плагин преобразовывает параметр в латиницу и получается такая петрушка...
Đọc tất cả 24 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Translitera” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WP Translitera” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WP Translitera” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.