wp-total-hacks

Mô tả

This plugin has been closed as of 6 Tháng Mười, 2022 and is not available for download. Lý do: Lỗi bảo mật.

Đánh giá

23 Tháng Năm, 2017
The only reason i downloaded this plugin was to turn off autosave, and they frankly lied about having that feature, or hid it so far into their program that after a half hour i found no mention of it anywhere.
3 Tháng Chín, 2016
Thank you, this is more helpful than I thought it would be! Good work.
Đọc tất cả 22 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Total Hacks” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WP Total Hacks” đã được dịch qua 6 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WP Total Hacks” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.