Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Top Navigation

Mô tả

WP Top Navigation puts the WordPress admin navigation at the top of the screen providing more screen estate for the rest of WordPress. Its non-destructive nature still allows for a responsive admin area.

Works with WordPress admin theme colours.

Cài đặt

  1. Upload wp-top-navigation to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. There are no settings! Just enjoy.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Top Navigation” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.4.0

  • Improvements
  • Fixed issue on some installs with admin page not being clickable.

1.3.0

  • Fixes and improvements.

1.2.1

  • Formatting

1.2.0

  • Released