Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP-TOC

Mô tả

Inserts a Table of Contents into posts, using the [toc] Shortcode. Example Usage:

[toc depth=”2]

Ensure you have used the headings <h2>, <h3>, <h4>… WP-TOC will automatically detect the lowest value heading, so you may start from <h3>, etc, if you prefer.

Multiple pages and depths are supported.

Ảnh màn hình

  • The Table of Contents

Cài đặt

  1. Upload the wp-toc directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

All done! Simply use the Shortcode [toc] to insert the Table of Contents.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP-TOC” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp