Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP-TO-WEIBO

Mô tả

synchronize your post to sina weibo when you publisded.
在发布文章时,形成一条短微博,自动同步到新浪微博的功能,支持文章头条形式。

Cài đặt

e.g.
1、先到新浪微博开发平台(http://open.weibo.com/)注册一个微连接,网页应用或连接网站都可以,只要有最后一个第三方分享微博的接口权限即可,如果你需要发布头条文章的形式,那你必须还要申请头条文章高级写入接口;
2. 上传 wp-to-weibo 文件夹到 /wp-content/plugins/ 目录下;
3. 在WordPress后台激活插件;
4. 然后进入插件设置界面输入你的信息和选择同步类型.

详细介绍请转到我的博客(https://hjyl.org/wp-to-weibo);

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP-TO-WEIBO” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2018.02.07 开发此插件,提交官方;
2018.02.10 官方审核通过;
2018.02.24 通过transition_post_status解决更新文章不用同步得问题;
2019.10.22 修正一些显示错误,更新语言包;