Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP-to-iPad free

Mô tả

With WP-to-iPad you can easily create and publish an iPad magazine with WordPress. Offer your WordPress blog readers an optimized version for iPad with just a few clicks!

Ảnh màn hình

  • Exemple

Cài đặt

  1. Upload the plugin directory (wp-to-ipad) to your wp-content/plugins folder
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP-to-iPad free” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp