Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP TinyPNG

Mô tả

WP TinyPNG utilise the TinyPNG API to compress your PNG images neatly within WordPress.

Hỏi đáp

Coming soon

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP TinyPNG” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.1

The initial release of TinyPNG WordPress Compression.