Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP TinyMCE Tables

Mô tả

Adds the table controls to the TinyMCE editor in WordPress

Cài đặt

Download a zip of the repository and put in a wp-tinymce-tables directory inside
wp-content/plugins.

Go to the plugins page and activate it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP TinyMCE Tables” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version