Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Theme Plugin Editor Disable

Mô tả

WordPress, by default, allows you the ability edit theme and plugin files directly from within the WordPress control panel.

If you never change files directly on your WordPress site, there’s absolutely no need to have this feature available to you or your administrators.

Chức năng

  • Disable WordPress Theme/Plugin Editor

Ảnh màn hình

  • Theme/Plugin Editor available by default
  • Activate the plugin
  • No editor available when this plugin is active

Cài đặt

  1. Download and extract plugin files to wp-content/plugin directory.
  2. Activate the plugin through the WordPress admin interface.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Download and extract plugin files to wp-content/plugin directory.
  2. Activate the plugin through the WordPress admin interface.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Theme Plugin Editor Disable” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial version