Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Theme Changelogs

Mô tả

The WP Theme Changelogs plugin allows you to view the changelog before updating a theme, very similiar to the available changelogs for plugins.

How does this work?

The plugin parses the readme.txt of the theme to get the changelog details. In order to work, your theme must have a valid readme.txt including a changelog section.

Ảnh màn hình

  • Theme Updates List
  • Changelog Box

Cài đặt

  1. Activate the plugin
  2. Go to Dashboard > Updates to see a list of available theme updates
  3. Click on “View version x.xx details” to open the changelog before updating

Đánh giá

5 Tháng Mười, 2016 1 reply
Hace lo que promete. Ojalá pronto sea obligado poner los changelogs en archivos readme.txt en el directorio de temas. Y sino que se incluya esta funcionalidad en el núcleo de WP
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Theme Changelogs” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WP Theme Changelogs” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WP Theme Changelogs” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Release