Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Tag Manager

Mô tả

WP Tag Manager aims to seamlessly integrate into your WordPress admin. It looks and feels like the rest of the admin. Install it and see what I mean.

Features:

 • Delete tags
 • Edit tags
 • Merge tags

Planned Features:

 • Tag splitting
 • Show untagged posts
 • Show similar tags

Ảnh màn hình

 • A look at the tag list. It looks a lot like the category view doesn't it? It paginates if there are more than 15 tags.
 • Editing a tag is simple.

Cài đặt

 1. Download the plugin.
 2. Upload tag-manager.php to the plugins folder of your blog.
 3. Goto the Plugins section of the WordPress admin and activate the plugin.
 4. Goto the Tag tab of the Manage section and start managing your tags.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Tag Manager” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp