Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Tag Generator

Mô tả

You can use this plugin to generate keywords or tags based on a given keyword.

Cài đặt

  1. Unzip ‘wp_tag_generator’ and upload the ‘wp_tag_generator.php’ file to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Create a page or post, where you can find the term id & field id
  4. Enter your keyword in the term id field
  5. Enter the form field id to use the fetched keywords.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Tag Generator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp