Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP-Table Reloaded compatible for WP Minify

Mô tả

Make the plugin “WP-Table Reloaded” compatible for “WP Minify”

Cài đặt

  1. Upload the plugin to your plugins folder: ‘wp-content/plugins/’
  2. Activate the ‘WP-Table Reloaded compatible for WP Minify’ plugin from the Plugins admin panel.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP-Table Reloaded compatible for WP Minify” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release