Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP T-Shape

Mô tả

Create T-Shapes with skills and levels in the backend. Include them as graphical diagrams via shortcode on posts and pages. Colors of the t-shape diagram can be customized via Color Picker.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP T-Shape” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WP T-Shape” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WP T-Shape” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.