wp-system-log

Mô tả

This plugin has been closed as of 9 Tháng Ba, 2022 and is not available for download. Lý do: Lỗi bảo mật.

Đánh giá

16 Tháng Tư, 2018
It shows me PHP Version Operating System MySQL Version System Uptime Active Theme Active Plugins Database Details WordPress Debugging (Enabled/Disabled) WordPress Memory Limit and much more
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Wbcom Designs – WordPress System Log” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp