Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP SyntaxHighlighter Theme Advance

Mô tả

This plugin allow you to add and custom SyntaxHighlighter\’s theme. No need to edit source code of SyntaxHighlighter.

In this version, we give you a awesome theme, you can see in Screenshots.

This plugin have a tutorial on Sen Viet : VIẾT WP PLUGIN SYNTAXHIGHLIGHTER THEME

Featured:

  • Add one new theme : Sen Viet current use this theme.

Cộng đồng wordpress Việt Nam

Ảnh màn hình

  • Add theme on SyntaxHighLight Setting page
  • Look

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP SyntaxHighlighter Theme Advance” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp