Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP-Syntax Effects

Mô tả

Adds a simple mouseover-effect for WP-Syntax. Expands the “Sourcecode”-Frame to the sourcecode length. So it’s not needed to scroll, if you have longer line.
Check the Screenshots for more details.

Live Demo

http://www.it-gecko.de/mouseover-effekt-fuer-wp-syntax.html

Ảnh màn hình

  • Normal.
  • Mouseover.

Cài đặt

  1. Upload the plugin to your plugins folder: ‘wp-content/plugins/’
  2. Activate the ‘WP-Syntax Effects’ plugin from the Plugins admin panel.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP-Syntax Effects” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

  • Add Z-index
  • edit Description

1.1

  • Bugfix

1.0

  • Initial release