Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP-SVG

Mô tả

It uses SVGWEB (http://code.google.com/p/svgweb/) project to provide cross-browser SVG support.
SVG is vector format for web http://en.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics

How to use:

Simple put a shortcode:

[svg scr=/path_to_your_svg/my.svg width=100 height=100]

src – path to svg file

width – width in pixels

height – height in pixels

Cài đặt

Upload the WP-SVG plugin to your blog, Activate it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP-SVG” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.9 – Initial commit