wp-support-plus-responsive-ticket-system

Mô tả

This plugin has been closed as of 23 Tháng Mười Một, 2022 and is not available for download. This closure is permanent.

Đánh giá

27 Tháng Hai, 2019
Please add a "hot-close-button" and canned message: "This bug has been marked as a duplicate of XY ticket" with URL to main ticket and other suggestion: "merge the same tickets" when the reply (solution is same)
Đọc tất cả 204 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Support Plus Responsive Ticket System” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WP Support Plus Responsive Ticket System” đã được dịch qua 8 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WP Support Plus Responsive Ticket System” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.