Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Super Form

Mô tả

WP Super Form is easy to use. Use it via shortcode to collect contact leads

Features:

  • NEW: Simple super contact form. Use shortcode [wpsf-contact-form] to show contact form

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Super Form” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1 (24 January 2020)

  • Initial release