Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP-Spotify

Mô tả

Link Spotify tracks to your posts and pages using uri-based shortcodes.

Ex.
[spotify:track:2lBpN5CZ3zLyVIPejUhN6Y]

Attention!
At this moment you can NOT link albums, playlists or artists, just tracks.

Ảnh màn hình

  • Layout
  • Embeded
  • Widget-control

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload files to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP-Spotify” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Release

1.1

  • Updated ‘check’-function that is suposed to find the URI on ‘save-to-db’.

2.0

  • Added support for multiple tracks on same post or page.
  • Removed forced style on widget.