Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Spark Connector

Mô tả

If you like this plugin, then consider checking out our other projects:

  • WidgetKit For Elementor – The most advanced & powerful Elementor addons kit that enhances your website building capabilities by adding more elements and layouts.
  • Education WordPress Theme – Premium Education WordPress Themes Bundle. Perfect solution for school, college, university, and any educational institute.
  • One Page WordPress Theme – Best free one page WordPress theme that support OnePager and WidgetKit out-of-the-box.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Spark Connector” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release