Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Smush.it NextGEN Gallery Integration

Mô tả

This is a very basic integration made by popular request: the only thing it does is smushes new images.

We don’t use NextGEN Gallery, so anyone wanting more functionality (re-smush, bulk smush, etc…) is encouraged to dive in and contribute.

Plugin updates are announced on http://www.twitter.com/TheCHANGELOG.

Contact and Credits

Written by Alex Dunae at Dialect (dialect.ca, e-mail ‘alex’ at ‘dialect dot ca’, Twitter @TheCHANGELOG, 2011.

Cài đặt

  1. Upload the wp-smushit-nextgen-gallery-integration plugin to your /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Make sure you have both WP Smush.it and NextGEN Gallery installed.
  4. Done!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Smush.it NextGEN Gallery Integration” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.0

First edition, proof of concept.