Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Version: 0.3

Mô tả

WP SMTP Contact Form is a wordpress plugin based upon WP Contact Form.

Instead of using the php default mail function (which probably uses sendmail),
WP SMTP Contact Form uses PEAR:Mail to send mail using an external SMTP server.

Cài đặt

  1. Upload to your plugins folder, usually wp-content/plugins/
  2. Activate the plugin on the plugin screen.
  3. Configure the plugin on it’s settings screen. Settings -> Contact Form

Hỏi đáp

How to use the WP SMTP Contact Form plugin

You need to add the <!--contact form--> to the body of the post/page in the editors HTML mode.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Version: 0.3” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1 – Init
0.2 – Include pear mail
0.3 – External PEAR detection