Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Smiley Switcher

Mô tả

WordPress has yet no settings for changing the smileys. This plugin disables WordPress default smileys and allows you to choose what smileys to use. If you have created an own smiley pack you can use that one as well.

Settings

  • Choose own smiley gallery directory
  • Choose a smiley pack included with WP Smiley Switcher
  • Enable / disable smileys with posts / pages
  • Enable / disable smileys with comments

Special thanks to

Noktah Hitam for the Noktahhitam smiley pack.

Cài đặt

  1. Upload the FOLDER ‘wp-smiley-switcher’ to the ‘/wp-content/plugins/’
  2. Activate the plugin ‘WP Smiley Switcher’ through the ‘Plugins’ menu in admin
  3. Go to settings to change the smiley settings

Hỏi đáp

Will this delete the WordPress default smileys?

No, it just disables them. If you deactivate the plugin the WordPress default smileys will be back.

How can I support this plugin?

The best way to contribute is to spread the word, link to WP Smiley Switcher, blog about WP Smiley Switcher or give me feedback. All kinds of feedback are helpful to me. Suggestions and bug report are also welcome.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Smiley Switcher” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp