Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Smart Banner

Mô tả

WP Smart Banner uses a small portion of the screen on a mobile website to inform and encourage users to open or install the native app.

Ảnh màn hình

  • The WordPress smart app banner on iOS devices.
  • The WordPress smart app banner on Android devices.

Cài đặt

Simply install, activate and configure the plugin:

  1. Upload wp-smartbanner to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Edit the settings on the Smartbanner settings page

Hỏi đáp

Can I translate the plugin?

Yes you can. You can choose to overwrite the default settings or use a translations plugin (Loco Translate, WPML) to tranlate the widget.

Can I only the banner for iOS or Android?

Yes you can. Go to the settings page and enable/disable the iOS and Android specific settings.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Smart Banner” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Added positioning settings.

1.0.0

  • Initial plugin setup.