Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Smart Wishlist

Mô tả

This is Wish List Plugin for WP eCommerce Site. Its use to add wishlist like shopping cart.

Custom Options

1. Install Plugin
2. Add Smart Wish List Widget from your theme
3. No need short code
4. No need functions
5. Just install and add wishlist widget on your sidebar or where you want in your theme

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png
  • screenshot-2.png

Cài đặt

  1. Add Smart Wish List Widget from your theme

Hỏi đáp

  1. Is this plugin working without WP eCommerce Plugin?

    No, WP eCommerce Plugin is required for this plugin

Installation Instructions
  1. Add Smart Wish List Widget from your theme

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Smart Wishlist” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • New: Wishlist Plugin

2.0

  • Update: Table structure
  • New: Comfortable for Bootstrap Themes