Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Smart Variations

Mô tả

This is WP eCommerce variations Plugin for WP eCommerce Site. Its use to swap select box to radio buttons for Product variations

Custom Options

1. Install Plugin
2. No need short code
3. No need functions

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png

Cài đặt

  1. Its very simple Install and Active

Hỏi đáp

  1. Is this plugin working without WP eCommerce Plugin?

    No, WP eCommerce Plugin is required for this plugin

Installation Instructions
  1. Its very simple Install and Active

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Smart Variations” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • New: WP eCommerce Variation Plugin