Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Smart Tooltip

Mô tả

Easily add Bootstrap tolltip to your site. You can create custom post and use as tolltip anywhere in your site with short code.
Just use like this: [wp-smart-tooltip id=”CUSTOM_POST_ID”] (you see this short code in post list).
Post title will show as tooltip text and post content will show as tooltip.

Features

 • Use Custom post as tooltip.
 • Support any HTML in tooltip content.
 • Custom background for tooltip.
 • Custom text color for tooltip.
 • User define tooltip width.

Ảnh màn hình

 • Tooltip list in admin area
 • How to use tooltip
 • Settings
 • Front-end example

Cài đặt

 1. Download and install the plugin from WordPress dashboard. You can also upload the entire “wp smart tooltip” folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Download and install the plugin from WordPress dashboard. You can also upload the entire “wp smart tooltip” folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
What about support?

Create a support ticket at WordPress forum and I will take care of any issue.

Can I change color and background of tool-tips

Yes, you can change it from settings

How I use this plugin

Please check ‘how to use’ sub menu form plugin.

Can it Support post builder

Yes, this is support any post builder in your post.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Smart Tooltip” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

 • Initial release.