Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Skyscraper

Mô tả

WP Skyscraper is a wordpress plugin that allows you to add fixed box on your wordpress blog.

=With Skyscraper you can =

 • add fixed box on your site
 • change the color of text, background and border
 • change the inner html of fixed box
 • change the position and size of the box

Demo :

You can see a demo on my website : Jakubas.net.pl

Ảnh màn hình

 • WP Skyscraper Plugin
 • WP Skyscraper Plugin Settings

Cài đặt

 • Download it
  • Extract all files from the zip archive
  • Copy the wp-followme folder to wp-content/plugins
  • Activate the plugin through the Plugins menu in wordpress
  • Add your HTML and configure the other options as desire
  • Thats all !

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Skyscraper” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

 • First release.