Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Single Post Navigation Within Category

Mô tả

The plugin adds navigation links on a signle post to the previous or next post within the current category

Ảnh màn hình

  • Adding browse next & previous links to single posts – Example: included default style for light backgrounds

Cài đặt

  1. Upload wp-single-post-category-navigation folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Visit any single post of your site or blog to see the browse links on the left and right side …
  4. Please note: This plugin has no settings page.

Đánh giá

7 Tháng Hai, 2017
WOW again. Easy and useful. Cool! Big hugs!
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Single Post Navigation Within Category” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release