Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP-Simply remove generator tag

Mô tả

If active, this plugin removes the WordPress version from your website header and so increases the security, because many robots are searching for that type of meta tag.

Ảnh màn hình

  • Before
  • After

Cài đặt

  1. Use wordpress plugin installer and search for ‘WP-Simply remove generator tag’
  2. Activate the plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP-Simply remove generator tag” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0