Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

wp-simplepasswordchange

Mô tả

Allows users to change their password from a page (but the admin view)

Donations

Ảnh màn hình

  • Shortcode example

  • Form

Cài đặt

  1. Download ‘WP-SimplePasswordChange.zip’.
  2. Unzip it.
  3. Upload the folder ‘WP-SimplePasswordChange’ directory to the /wp-content/plugins/ directory.
  4. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  5. Add the shortcode [SPC] in your page content.
  6. Optionnaly add url=”http://yourredirection.com” in the shortcode. Ex.: [SPC url=”http://www.disney.com”]

Hỏi đáp

How to use the plugin?

Create a new page/post, and add the shortcode [SPC]

How can I redirect the user to another website?

use the url parameter in the shortcode. Ex.: [SPC url=”http://www.disney.com”]

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“wp-simplepasswordchange” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2010/10/05 – v1.1

  • Added url as a parameter of the shortcode

2010/08/25 – v1.0

  • Initial release