Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Simple Site Preloader

Mô tả

 1. Fully Customizable

 2. One-click enable/disable preloader

 3. Not-image (We used css to display the loader, hence image is not used)

 4. Compatible to all browsers

Settings – Can:

 1. Enable/Disable the preloader

 2. Set Background color of preloading window

 3. Set 3 lines preloader colors

Arbitrary section

Cài đặt

 1. Upload wp-simple-site-preloader to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin
 3. Enable / Customize the preloader under “wp-admin” > “Site Preloader Settings” option.
 4. 🙂

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Simple Site Preloader” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

 • Initial release

2.0.0

 • Updated release