Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Simple Mourning

Mô tả

Grey out the website with percentage.

Contact and Credits

WP Simple Mourning for WordPress is developed by Montownia Stron.

Cài đặt

  1. Install the plugin via admin plugins screen or download and upload this plugin into wp-content/plugins directory
  2. Go to Simple Mourning and activate plugin
  3. That’s all

Đánh giá

23 Tháng Một, 2019
Very helpful and easy to use plugin. I sincerely recommend.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Simple Mourning” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Plugin release