Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Simple Mail Sender

Mô tả

WP Simple Mail Sender is a very simple plugin to change the sender address and name in WordPress outgoing emails.

WP Simple Mail Sender allows you to use the values in the General setting, Site Title and the Admin Email instead of the default value WordPress wordpress@yourdomain.com also you can use custom values as well, you can configure the From Address and From Name if you do not want to use the General settings values.

Ảnh màn hình

 • WP Single Email Sender Settings Page

Cài đặt

Using The WordPress Dashboard

 1. Navigate to the ‘Add New’ in the plugins dashboard
 2. Search for ‘wp-simple-mail-sender’
 3. Click ‘Install Now’
 4. Activate the plugin on the Plugin dashboard

Uploading in WordPress Dashboard

 1. Navigate to the ‘Add New’ in the plugins dashboard
 2. Navigate to the ‘Upload’ area
 3. Select wp-simple-mail-sender.zip from your computer
 4. Click ‘Install Now’
 5. Activate the plugin in the Plugin dashboard

Using FTP

 1. Download wp-simple-mail-sender.zip
 2. Extract the wp-simple-mail-sender directory to your computer
 3. Upload the wp-simple-mail-sender directory to the /wp-content/plugins/ directory
 4. Activate the plugin in the Plugin dashboard

Configure

Navigate to Settings -> WP Single Email and change the values as you wish.

Đánh giá

25 Tháng Sáu, 2017
Great and Easy to use plugin got space in my website checkout the link https://www.askmeshout.com/plugins/change-sender-name-in-wordpress-email/
23 Tháng Hai, 2017
This is such an excellent Plugin and does exactly what it is supposed to. You can easily change sender email address from wordpress@yourdomain.com to anything@yourdomain.com which is awesome. Thank you developers!!!
Đọc tất cả 12 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Simple Mail Sender” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WP Simple Mail Sender” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WP Simple Mail Sender” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.0

 • Initial Release.