This plugin has been closed as of 27 Tháng Mười, 2023 and is not available for download. Lý do: Lỗi bảo mật.

wp-simple-galleries

Đánh giá

7 Tháng Hai, 2017
The author has not monitored the forum for at least nine months. There are no instructions; no documentation. You are on your own.
Đọc tất cả 22 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Simple Galleries” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp