Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Simple FAQs

Mô tả

WP Simple FAQ plugin is a simple extension for adding FAQ section in website. And from admin settings multiple questions and answers can be create and grouped with categories.

Ảnh màn hình

Cài đặt

 1. Upload and unzip wpsimplefaq.zip file in plugins directory.
 2. Click on activate button link.
 3. All done

Hỏi đáp

 1. Does it work with any theme ?
  Answer: Yes, It does work.

 2. Does it support shortcode ?
  Answer: Yes, It does support, You can either add the shortcode in page content section or you can use php code for adding it in templates.

 3. Does it support admin configuration for creating FAQ categories ?
  Answer: Yes, From admin FAQ categories, multiple categories can be created.

Installation Instructions
 1. Upload and unzip wpsimplefaq.zip file in plugins directory.
 2. Click on activate button link.
 3. All done

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Simple FAQs” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Release initial version 1.0